Debatt: ”Bekymmersamt att Vasen stängs”

”Beslutet om att Vasens vård- och omsorgsboende ska avvecklas är mycket bekymmersamt. Ett beslut som påverkar så här många äldre bör fattas i god tid, så att äldre och anhöriga får god tid på sig att förbereda sig inför en flytt. Det är också allvarligt att det nu försvinner boendeplatser på Norrmalm.

Moderaterna anser att de platser som nu försvinner från Vasen ska ersättas av nya platser i stadsdelen, men detta förslag röstade vänstermajoriteten ned i stadsdelsnämnden. Vårt fokus ligger nu på att säkerställa att det finns en tillräcklig tillgång på vård- och omsorgsboendeplatser på Norrmalm även i framtiden. Att Vasen måste läggas ned handlar i grunden om ett beslut från Arbetsmiljöverket. Moderaterna har tidigare lyft kritik mot Arbetsmiljöverket byråkratiska krav, som i detta fall handlar om utrymmet i badrummen.

Grannlandet Norge har helt motsatta regler, där anser man att mindre badrum snarare är att föredra, på grund av mindre risk för att den äldre ska ramla och slå sig. Att omtyckta Vasen ska behöva gå detta öde till mötes, är för att den rödgröna regeringen inte tar strid mot Arbetsmiljöverkets krav som inte tar hänsyn till den äldres behov.

Vi deltog båda på informationsmöte på Vasen där Åsa Tillberg (V), ordförande på Norrmalm, försökte påstå att en enig nämnd fattat detta beslut. Det stämmer inte. Moderaterna kritiserar Arbetsmiljöverkets paragrafrytteri och anser att stadsdelen måste säkerställa en tillräcklig tillgång på vård- och omsorgsboendeplatser på Norrmalm.”

Petra Gardos Ek (M), vice ordförande i stadelsnämnden Norrmalm

Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden