Debatt: Danderyds nedskärningar – ett svek mot unga

De unga i Danderyd blir förlorare enligt Centerns ungdomsförbund i norrort.
De unga i Danderyd blir förlorare enligt Centerns ungdomsförbund i norrort.
Att Danderyd sparar in på kommunens unga menar Centerns ungdomsförbund i norrort är ett svek mot framtidens väljare.

Nu har den moderatledda majoriteten presenterat sitt svar på hur kommunens dåliga ekonomi ska lösas.

Skatten ska chockhöjas med 1 krona och 40 öre. Men i stället för att behålla den höga standarden på skolor och idrottsplatser, kommer pengarna gå till skenande administrationskostnader – som ökat med 86 procent på fyra år – snarare än att investeras i ungas hälsa.

Det är ett rent svek.

Rör inte Danderydsvallen

Ett exempel på hur unga nedprioriteras är diskussionerna kring nedläggningen av Danderydsvallens isbanor. De samlar barn och unga i alla åldrar under vinterhalvåret och uppmuntrar till fysisk aktivitet och gemenskap i en tid när en tredjedel av alla 16–29-åringar är stillasittande tio timmar per dag.

Problemen med majoritetens ekonomiska politik slutar inte med chockhöjningen.

Förslagen att spara in på både skolan och socialtjänsten är ytterligare exempel. Vi anser detta vara helt oacceptabelt, då 37 procent av ungdomarna i Danderyd upplever någon form av ångest, oro eller ängslighet enligt Folkhälsomyndigheten.

Detta är en av anledningarna till det utbredda narkotikabruket, där skolan och socialtjänsten spelar en central roll i att förebygga och minska den psykiska ohälsan och narkotikabruket.

Unga får betala för politiker utan ansvar

Att Danderyd behöver höja skatten är ett faktum på grund av majoritetens avsaknad av kontroll på ekonomin. Vi måste blicka framåt men en chockhöjning på 1,40 kronor på varje 100 kronor är inte rimlig, invånarna förtjänar framförhållning, förutsägbarhet och en majoritet som tar ansvar för ekonomin.

Enligt Centerpartiets beräkningar skulle Danderyd bara behöva höja skatten med en krona för att kunna betala av underskottet på tre år. På så sätt kan vi säkerställa att Danderyds skatt förblir en av landets lägsta!

Majoritetens lösning på situationen är ett svek mot alla invånare

Anton Ekelund (CUF)

Majoritetens lösning på situationen är ett svek mot alla invånare, men framförallt mot oss unga som mår sämre än någonsin. Vilket riskerar att förvärras om majoriteten skär ner på skola, socialtjänst och idrott.

/Styrelsen CUF Norrort genom ordförande Anton Ekelund