Debatt: ”Inför äldrepeng i Stockholms län”

”Vi lever i en värld som ständigt förändras. Före friskolereformen 1992 fick föräldrar nöja sig med att deras barn gick i den närmaste kommunala skolan. I dag är det otänkbart att vara utan den frihet som det innebär att kunna välja skola åt sina barn.

När det gäller våra äldre ser det också annorlunda ut i dag jämfört med för några år sedan.

Våra äldre kan välja nischade hemtjänstföretag och byta om man inte är nöjd. I vissa kommuner i länet har man fortsatt att ge valfrihet för våra äldre och infört eget val av äldreboende i kommunen eller i vissa fall utanför kommunen. Men det finns ingen frihet att välja vilket boende du vill, i vilken kommun du vill.

Vi kristdemokrater menar på att det är dags att ta nästa steg och låta våra äldre få välja boende helt själva. För många vore det fantastiskt att få kunna släntra in till sin mormor på väg hem från jobbet.

I väntan på ett nationellt system menar vi att Stockholms kommuner måste gå före och införa valfrihet för äldreboende redan nu.

De flesta kommuner i Stockholms län har byggt ut äldreomsorgen och det finns en mängd olika utförare och inriktningar att välja mellan. Vad som saknas är möjligheten att välja ett boende i en annan kommun. Alla kommuner har i dag olika system och praxis på vilka boenden man tillåter de äldre att välja.

Rent praktiskt skulle vi kunna använda oss av modeller som KSL, Kommunförbundet i Stockholms län, använder sig av för gymnasieplatserna i Stockholms län.

Kommunerna beslutar gemensamt i förbundet om vilka nivåer som ska gälla och vilka utförare som ska finnas med i systemet. Sedan är det fritt fram för mormor att välja.

Nu är det dags att vi ser på våra äldre med respekt och behandlar äldre som myndiga vuxna som gör egna val, individer som själva kan välja var man vill bo och hur man vill bo. Därför vill vi låta våra äldre själva välja i vilken kommun och på vilket hem man ska få bo.”

Jan Stefansson, gruppledare (KD), Upplands-Bro

Maria Bohman, kommunalråd (KD), Sundbyberg

Maria Fält, kommunalråd (KD), Upplands Väsby

Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD), Solna

Magnus Ramstrand, kommunalråd (KD), Sollentuna

Lennart Nilsson, gruppledare (KD), Järfälla