Debatt: Innerstan är fel ställe att bygga på

Tid efter annan utsätts vår närnatur och inte minst innerstans parkområden för kampanjer från till synes vanliga människor, som går vinsthungriga byggbolags ärenden.

Att bygga lite men dyrt i centrala lägen i stället för mycket och billigare i goda kollektivlägen längre ut är stridsropet.

Det som måste göras är att komplettera smart. Stockholms kommuns yta utgör 2,9 procent av Stockholms läns yta, men Stockholms kommun hyser i dag mer än 41 procent av länets befolkning.

Trots detta finns det ännu en hel del bra platser, med bra kollektivtrafik, att bygga på inom Stockholms kommun. Exempel är Bromstens industriområde, de centrala delarna av Farsta och andra lägen där inte viktig och värdefull grönstruktur skadas.

Våra miljonprogramsområden kan kompletteras för att ge en mänskligare skala och om stora motorleder omformas till stadsgator kan man tillföra mycket byggnation vid dem.

Lösningarna finns i att hitta de goda kompletteringarna som inte förstör vår boendemiljö och värnar ekosystemtjänsterna.

Det är också glädjande att se att allt fler andra kommuner i länet bygger nya bostäder i goda kollektivtrafiklägen.

Vår närnatur, Stockholms innerstadsparker och landets enda nationalstadspark bör lämnas i fred.

Olle Siltberg