DEBATT: Nobina: ”Därför vill vi förändra 806”

Insändarskribenten kräver att bussarna från Gullmarsplan börjar gå i tid.
Buss 806 ska gå till Farsta strand och inte till Gullmarsplan, enligt nya förslag.
"Förslaget för linje 806 innebär att man även i framtiden kan resa utan byten från Söderby till Hagaskolan på Vendelsö. Linje 806 skulle även trafikera Sågen-Söderby-Farsta strand där byten kan ske och restiden till T-centralen blir över 15 min snabbare per resa", skriver Nobinas Daniel Mohlin.

Svar på insändarna ”Uselt förslag att dra in buss 806” och ”Nej, försämra inte busstrafiken mer”:

Tidigare insändare och kommentarer beskriver den oro som många kan känna inför trafikförändringar.

Hur påverkas mitt pendlande? Hur ska barnen komma till skolan?

Ibland uppstår rykten eller missförstånd om att enskilda linjer ska läggas ner.

Förslagen är framtagna utifrån målsättningen att öka det kollektiva resandet samt de riktlinjer som gäller all kollektivtrafik i länet.
Daniel Mohlin, Nobina

Min förhoppning är att detta svar ska ge en ökad insyn i processen och förslagen och en konstruktiv dialog om hur vi kan skapa en ännu bättre kollektivtrafik.


Läs mer: DEBATT: Uselt förslag att förändra buss 806


Nyligen skickades en remiss till Haninge kommun med ett antal förslag om förändringar i kollektivtrafiken.

Remissens syfte är att inhämta synpunkter och prioriteringar från både kommunen och resenärer.

Förslagen är framtagna utifrån målsättningen att öka det kollektiva resandet samt de riktlinjer som gäller all kollektivtrafik i länet.

Resandedata, statistik över flöden och påstigningar tillsammans med flera andra verktyg skapar den modell ur vilken vi försöker optimera trafiken.

Optimera för att majoriteten av resenärerna ska få snabbare resor och ökat kollektivt resande.


Läs mer: DEBATT: Hur länge ska Nobina få försämra?


Men trots avancerade analysmodeller har dessa inte möjlighet att förstå hur enskilda resenärer påverkas.

Därför är remissprocessen så viktig.

En möjlighet att fånga in såväl kommunens som enskildas förslag på konstruktiva förbättringar. Detta innan något faktiskt beslut fattas.

Vi ska fram till sommaren samla in synpunkter och noga analysera effekterna innan beslut fattas efter sommaren.
Daniel Mohlin, Nobina

Förslaget för linje 806 innebär att man även i framtiden skulle kunna resa utan byten från Söderby till Hagaskolan på Vendelsö.

Förslaget innebär även att linje 806 skulle trafikera Sågen-Söderby-Farsta strand där byten kan ske till pendeltåg eller tunnelbana, restiden till T-centralen blir över 15 min snabbare per resa.

Förslaget är framtaget för att erbjuda snabbare resor mot Stockholm, men ändå med omsorg för dem som i dag reser mot Tyresö då inga resvägar försvinner.

Vi ska fram till sommaren samla in synpunkter och noga analysera effekterna innan beslut fattas efter sommaren.