Debatt: ”Rädda Nationalmuseum från riskabelt symbolbygge”

Skribenten vill inte att Nationalmuseum ska få ett Nobelcenter till granne.
Skribenten vill inte att Nationalmuseum ska få ett Nobelcenter till granne.

”Fram till den 24 maj går det att överklaga byggbeslutet för Nobel Center och rädda Blasieholmen och Nationalmuseum från ett onödigt symbolbygge.

Värdeladdningen skulle kunna åstadkomma en mörkare hotbild än för vilket som helst World Trade Center efter den 11 september 2001.

För Stockholms stad vore det en kostnadsfälla att tvingas stå för nödvändig säkerhet på en mycket hög nivå varje timme på dygnet året runt. Hotbilden kommer knappast att minska eller försvinna efter en tid.

Herostratisk ryktbarhet föddes som begrepp år 356 före Kristus då en man förstörde ett av antikens sju underverk. I dag hittas hans efterföljare i nätverk. Nya illdåd planeras långsiktigt efter misslyckanden såsom självmordsbomb-dådet 2010, i närheten av Åhléns city.

Stockholms stadsbyggnadsnämnd mottog den 24 november min synpunkt att ”världens mest riskabla symbolbygge” skulle medföra kostnader som ännu inte kalkylerats. Synpunkten förbisågs dock helt och hållet i byggbeslutet. Det gick inte att få opinionsbildare intresserade varken lokalt eller på nationell nivå.

För dem och för de pressade beslutsfattarna var den aktuella hotbilden impopulär, precis som ”När England sov”. AB Skoglunds Förlag tryckte 1938 en bok med den titeln innehållande cirka 40 av Winston Churchills tal mellan den 13 maj 1932 och den 5 oktober 1938. Då sov också Sverige, så jag är säkert inte ensam om att ha hittat ett ouppsprättat exemplar av boken.

Nu hoppas jag ändå på att någon eller några som läser de här raderna bidrar till att sprida informationen och väcka ansvariga till insikt om att byggbeslutet för Nobel Center är förhastat.”

Lars Wern