Debatt: Sätt stopp för klotterväggarna

Klotter på Kungsholmen plåtat av Moderaternas gruppledare i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Henrik Sjölander.
Klotter på Kungsholmen plåtat av Moderaternas gruppledare i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Henrik Sjölander.

Sedan den rödgrönrosa majoriteten tillträdde har klotteranmälningarna nära fördubblats i Stockholms stad. På Kungsholmen har antalet anmälningarna ökat med 57 procent. Parallellt med detta har den så kallade 24-timmarsgarantin, att klotter på byggnader ska bort inom 24 timmar efter att de anmäls, kraftigt försämrats.

Detta gör att intrycket av Stockholm blir allt mer ovårdat och otryggt. Detta återspeglas i stadens brukarundersökning där allt färre Kungsholmsbor tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i. Om klotter och annan skadegörelse inte hanteras snabbt efter anmälan leder det till mer skadegörelse.

När Allianspartierna tog ansvar för Stockholm hade staden en ambitiös hållning till klotterbekämpning. Den rödgrönrosa majoriteten har i stället en mer accepterande inställning till klotter och föreslår att kommunala graffitiväggar ska sättas upp på Kungsholmen. Kostnaderna för motsvarande väggar på Södermalm beräknas att bli en miljon kronor – något som Moderaterna är emot.

Vi menar att de så kallade klottrarna inte kommer använda sig av dessa väggar och att linjerna mellan illegal och laglig graffiti suddas ut. Stockholmarnas pengar bör snarare gå till en trygg och hållbar stadsmiljö med ökad belysning, renhållning och snabb reparation av skadegörelse.

Henrik Sjölander (M), gruppledare i Kungsholmens stadsdelsnämnd