Debatt: ”Ljug inte om tryggheten i Älvsjö”

Insändarskribenten menar att majoriteten inte tar Älvsjöbornas oro på allvar.
Insändarskribenten menar att majoriteten inte tar Älvsjöbornas oro på allvar.
När den rödgröna majoriteten summerar 2016 i sin verksamhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd, då markeras årets mål om trygghet som helt uppfyllt.

Frågan är om invånarna i Älvsjö håller med.

 

Som grund för målbedömningen har bland annat årets medborgarundersökning varit, och här ställdes frågor om just tryggheten. Utfallet var tyvärr mindre rolig läsning. Andelen som känner sig trygga när de går hem på kvällen har under året minskat från 71 procent till 65 procent. Och andelen som överlag upplever Älvsjö som tryggt har minskat från 81 procent  till 76 procent.

Detta är så klart alarmerande signaler. Att gänguppgörelser och droghandel etablerar sig på en viss plats kan vara svårt att rå på, däremot ska politiker vidta åtgärder och sätta in resurser för att öka tryggheten.

Detta har inte skett. I stället lutar sig de rödgröna tillbaka och skriver till stadshuset att Älvsjö har en helt uppfylld måluppfyllelse avseende tryggheten.

Anlita ordningsvakter!

Ett svek mot Älvsjöbornas oro!  Vi moderater vill att Stockholms stad stärker polisens arbete genom att anlita lokala ordningsvakter.

Vi vill se tätare samverkan mellan staden, fastighetsägare, polisen och näringslivet. Vi vill se lokala handlingsplaner för att intensifiera det drogpreventiva arbetet.

Vi vill ha fler lokala poliser i våra stadsdelar och vi vill tillåta kameraövervakning på de mest utsatta brottsplatserna för att underlätta polisens arbete.

Först då kanske Älvsjö blir ett tryggt stadsdelsområde på riktigt.

Johan Nilsson (M)

Vice ordförande

Älvsjö stadsdelsnämnd