”Det behövs fler seniorboenden”

Äldre har faktiskt fler behov en bara ålderdomshem. Större variation och fler valmöjligheter mellan olika typer av boenden efterlyser insändarskribenten.

Från ålderdomshem, pensionärslägenheter, sjukhem till särskilt boende-säbo, servicehus, kvarboende, demensboende, trygghetsboende. Hur ser framtidens boende ut? Hur ser framtidens vård och omsorg ut?

Det måste skapas fler typer av boende för äldre. De som flyttar till ett särskilt boende (säbo) idag är multisjuka med stora vårdbehov, boendetiden ligger mellan ett halvt och ett år.

Personer över 85 år ansöker om säbo för att de ej orkar bo kvar hemma men får avslag av biståndsmyndigheten i kommunen. Allt fler går till domstol för att få plats i ett boende.

Det kan inte vara så att de som söker måste ha hemtjänst innan man får flytta till ett säbo. Det finns idag ett flertal äldre som inte har hemtjänst men känner att orken och tryggheten hemma börjar tryta och man vill då flytta till ett boende där man får lite service och kan känna sig trygg.

Det måste vara möjligt att välja.

Vi, SPF Seniorerna i Järfälla, anser att det måste finnas flera typer av boende för äldre, anpassade för olika behov av vård, omsorg och service. Mellanboende är en typ av boende som behövs. Människor över 85 år ska kunna söka sig till ett boende där det finns service, restaurang med mera. Dessa mellanboendeplatser ska finnas i alla våra kommundelar.

Värdegrunden som är lagstadgad där trygghet, medmänsklighet och omsorg finns definierade måste vara gällande när beslut om nya boenden ska tas.

Varje person har egna erfarenheter och kunskaper med sig genom livets resa. Var och en av oss ska få leva tills man dör. Självständighet inflytande över insatser, ett värdigt bemötande, respekt, ja, så vill vi alla att det ska vara.

Vi vill ha möjlighet att få välja boende, vård och omsorgsinsatser, mat och dryck samt aktiviteter, vi vill bestämma över vår vardag.

Det måste finnas en större valfrihet.

Anita Gröning-Persson, ordförande SPF Järfälla

Ann Hedberg Balkå, styrelseledamot SPF Järfälla

Här kan du läsa fler insändare.

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.