INSÄNDARE: ”Det är vi som är det centrala”

Insändare: Det är människan som vill förbättra samhället som sk stå i centrum.

På medeltiden och långt fram i nyare tid var det kyrkan­ som stod mitt i byn 
– ofta bokstavligt. Något man kunde förenas kring och gemensamt ta hand om.

Under 1800-talet var det ofta skolbyggena som man gemensamt arbetade med 
– utbildning och lärdom stod i centrum/högt i kurs.
Kommunikationerna ökade och vi fick järnvägen som en knutpunkt, ett nav runt vilket näringsverksamheter växte upp. Långt senare kom bilen i centrum – ett hjälpmedel som även framöver, men nu miljövänligt, kommer att vara centralt i människors vardag.

I den svenska (små-)staden var torget centrumet. Runt det kretsade det mesta och det var viktigt att ha sin affärsverksamhet i när­heten. I dag finns många köpcentrum, sällan i samhällets mitt.

I Bro finns möjligheten att stationen återigen kan bli samhällets centrum – med affärer och tjänster att utnyttja i närheten, med mötes­platser och i fram­tiden träd att vila under.

Men det är inte bilen som är det centrala, inte stationen, inte torget, inte heller kyrkan eller ens köpcentrumet. Utan det är vi männi­skor. Med våra likheter och olikheter. Med vår respekt för andra. Med våra förmågor, idéer och önskningar om en bättre framtid för våra­ barn. En vilja att skapa­ ett bättre­ samhälle. Ett samhälle med människan 
i centrum.

Jan Owe, Bro