”EU-valet påverkar miljön i Järfälla”

Bällstaån
EU-riktlinjer kan tvinga Järfällas politiker rena Bällstaån, skriver Naturskyddsföreningen.
Luftkvaliteten i den trafikerade Barkarbystaden och framtiden för den förgiftade Bällstaån står på spel i EU-valet. Det skriver Naturskyddsföreningen i en insändare.

Anser du att klimatförändringarna måste begränsas så mycket det går? Är du bekymrad över risken för torka, skogsbränder och skyfall i Järfälla och andra delar av världen? Håller du med om att klimatpåverkande utsläpp måste begränsas snabbt och radikalt?

Expertgruppen IPBES uppskattar att en miljon arter hotas av utrotning. Inser du de katastrofala följderna för oss människor om massutrotningen av växter och djur fortsätter att öka? Känner du att du vill bidra till förändring? Bidra genom att rösta för en vändpunkt i miljö-och klimatpolitiken i EU-valet. Valet avgör EU:s politik de närmaste fem åren och kan vara avgörande för om de nuvarande negativa trenderna ska kunna vändas i tid.

”Behövs bättre luftkvalitet i Barkarbystaden”

För att EU ska kunna driva på i det internationella samarbetet kring miljö- och klimatfrågor behövs ett starkt politiskt stöd. Det krävs att vi röstar in EU-parlamentariker som inser att vi måste lösa miljö- och klimatkrisen för att bygga ett socialt och ekonomiskt hållbart Europa. Det är viktigt att de riktlinjer EU fastställer även efterföljs lokalt i Järfälla.

Som exempel behövs en bättre luftkvalitet i starkt trafikerade områden, till exempel i Barkarbyområdet där föroreningshalterna ibland överskrider riktvärdena. Förbättrad luftkvalitet är viktigt, inte minst för våra barn och vuxna med luftvägsbesvär.

”Viktigt välja parlamentariker som sätter ribban högt”

Järfälla behöver, som ett annat exempel, säkerställa att vattenkvaliteten i våra vattendrag säkerställs och att kvaliteten i den förorenade Bällstaån kraftigt förbättras. EU:s riktlinjer ställer krav på våra lokala beslutsfattare.

Det är viktigt att vi väljer EU-parlamentariker som sätter ribban högt när det gäller frågor som rör miljö, klimat och ekologisk hållbarhet, vilket är en förutsättning för ett välmående samhälle både lokalt och globalt. Många partier talar om att de prioriterar miljö- och klimatfrågor. Läs gärna jämförande granskningar av partier och ledamöter på Naturskyddsföreningens hemsida.

Naturskyddsföreningen i Järfälla