Feltänkt avgift på infartsparkering

Insändare: Är avgift på infartsparkeringar främst för miljön eller kommunens kassa?
Insändare: Är avgift på infartsparkeringar främst för miljön eller kommunens kassa?
INSÄNDARE:Avgiftsbelägg infartsparkeringar mellan klockan 07 och 14 istället för hela dygnet för att bibehålla miljönyttan.

Infartsparkeringar infördes i Stockholms kranskommuner för ett par decennier sedan för att underlätta för pendlare till Stockholm City att resa kommunalt och därmed väsentligen mer miljövänligt än att kö(r)a in med bil.

Nu sägs det att dessa parkeringar utnyttjas av icke-pendlare som bor nära parkeringarna. Så är det säkert. Men varför kasta ut hela barnet (miljön) med badvattnet.

De som vill åka in till stan av olika sociala skäl på eftermiddagen och kvällen/natten är ju fortfarande en målgrupp som kan lockas att gynna miljön genom fri infartsparkering och en målgrupp som inte berörs av tjuvparkerande bilar.

Med den numera skandalöst dåliga busservicen på många håll finns starka incitament för att ta bilen till stan eller alternativt till en pendelstation med fri infartsparkering, och åka in till stan med tåget. Särskilt då som en försäkring för hemresan, då det inte sällan händer att man får vänta upp­emot en timme på bussen. Om man avgiftsbelägger parkeringen mellan till exempel 07 och 14 i stället för hela dygnet och lämnar resten av dygnet fritt, enligt ideologin bakom infartsparkeringarna, så bevaras miljöintresset i varje fall delvis, samtidigt som det blir obekvämt att utnyttja parkeringarna på icke avsett sätt.

Jag kontaktade Harry Bertilsson som är trafikplanerare på kontoret för samhällsbyggnad i Väsby kommun och jag tycker att han avslöjade kommunens bakomliggande syn då han skrev till mig att det är ”inte rimligt att använda den mark i kommunen som är mest värdefull, det vill säga marken närmast stationen, till gratis markparkering”.

Där finns alltså ett undangömt ekonomiskt motiv och även om avgiften på 20 kr per 12 timmar eller dygn inte är särskilt hög kan man ana en utveckling liknande 50-kortet för SL-resor en gång i tiden.

Det verkar som om Stockholms kranskommuner helt har övergivit den miljösatsning som en gång infördes inom pendeltrafiken.

Miljö? Trams!
Pengar Mums!
Eller?

Lars-Erik De Geer