”Det måste finnas parkeringsplatser vid kulturskolan”

Kulturskolan Sollentuna
Efter att nya parkeringsregler infördes vid Sollentuna kulturskola finns det inte en enda besöksparkering till verksamheten.
Det är ett stort trafikproblem vid Sollentuna kulturskola. Kommunens "lösning" blev att försvåra för bilburna besökare. Bättre vore att anpassa gatan efter kulturskolans verksamhet, menar insändarskribenterna.

Sollentuna kulturskola är en av kommunens populäraste verksamheter, men efter att nya parkeringsregler infördes på adressen finns det inte en enda besöksparkering till verksamheten!

Numera får man bara parkera 15 minuter utanför på den ena sidan av gatan för att lämna och hämta barnen. Fastigheten har parkeringsplatser, men dessa är uthyrda och går inte att disponera för besökare!

Kommunen svarar att besökarna kan parkera på intilliggande gator, men några sådana finns inte om man inte ger sig långt in i villaområdet och parkerar intill villorna, hur det nu kan anses som ett bra alternativ?

Ansvarig nämnd är natur- och tekniknämnden med ordförande Thomas Ardenfors (M)! Man kan fråga sig hur Thomas Ardenfors tänker sig att kulturskolan ska kunna bedriva sin verksamhet utan några besöksparkeringar? Samt på vilket sätt trafiksäkerheten förbättrats i och med de nya reglerna? Barnen släpps fortfarande av och behöver korsa en dåligt upplyst väg utan övergångsställe!

Det är ett stort trafikproblem på adressen eftersom gatan aldrig har anpassats till kulturskolans verksamhet och natur- och tekniknämnden väljer den enkla lösningen att försvåra för bilburna besökare!

Är det inte bättre att anpassa gatan efter kulturskolans verksamhet? Det vill säga bättre belysning, övergångsställen och en breddad gata med parkeringsfickor på båda sidorna?

Som det är nu så är gatan väldigt mörk och ogästvänlig och ger inte det minsta inbjudande intryck av kulturskolan!

Ann Furugård och 
Ewa Hellström Boström, För Sollentunas Bästa