”Det finns redan ett
 kafé vid konsthallen”

Kafé i Edsvik Sollentuna
Ett kafé fanns redan i konsthallen, så att öppna ett till i Duvslaget var ingen bra idé, menar insändarskribenten.
Insändarskribenten Ulla Cappelin ifrågasätter kommunens beslut att upplåta Duvslaget till ett sommarkafé då Det redan fanns ett kafé i konsthallen alldeles intill.

Man tror inte sina ögon när man läser att Sollentuna kommun vill öppna ett kafé i Duvslaget, 75 meter från Edsviks konsthall med Abbes café!

Jag menar att kommunen väl borde känna till att Edsviks konsthall 
i många år kämpat för att få verksamheten att gå runt.

Med ytterligare ett kafé så nära konsthallen kan man tro att kommunen vill konkurrera bort Abbes café.

Hitta ett annat förslag till verksamhet i Duvslaget snarast!

Ulla Cappelin