”Finns viljan att ta itu med klottret?”

Insändarskribenten frågar sig om staden verkligen har viljan att ta itu med klottrandet.

Anmälningarna rörande klotter har 2017 ökat 44 procent men trafikkontoret vill inte medge att det klottras mer!

Man vill i stället inrätta ett antal- mätpunkter där man ”kommer- på sikt att kunna jämföra olika år med varandra”.

Utöver det krassa faktum att man inte avser att göra något de närmaste åren kan man fundera på hur mycket dessa mätpunkter är värda?

Om det i stället klottras på grannfastigheten kommer det alltså inte att räknas!

Här har staden gått ut och efter-frågat synpunkter från sina arbetsgivare (medborgarna) men när man får ett alldeles utmärkt material på 5  786 anmälningar väljer man att inte använda detta utan hänvisar
i stället till tveksam metod i en obestämd framtid.

Cyniskt därför att arbetet med att pricka in dessa adresser på en karta samt skapa ett register- är något som går på en vecka och sedan har man ett utmärkt material- utgå ifrån.

Man ska inte heller glömma att staden under ett stort antal år löpande- betalat miljontals kronor- för borttagning av klotter.

Man har vid detta arbete även administrerat klottersanering på privata fastigheter om dessa har anslutit sig.

Så nog finns det underlag så att det räcker, frågan är väl mer om viljan finns?

LARS