”Flygförbud är ingen lösning på världens utsläpp”

Begränsa flygets utsläpp på marken, tycker insändarskribenten.
Begränsa flygets utsläpp på marken, tycker insändarskribenten.
Andrea Söderblom-Tay skriver i Mitt i Lidingö att utbyggnaden av Arlanda är feltajmad.
Rubriken är missvisande menar insändarskribenten som nu svarar Söderblom-Tay.
"Skribenten vill sätta ett permanent stopp för Arlandas utbyggnad och ”massflyg”, inte bara­ kritisera tajmingen".

Klimatet är alldeles för viktigt för att bli offer för förbudsivrare.

Vi har begränsade resurser. Då måste vi fokusera på att lösa viktiga problem med effektiva åtgärder. Sverige svarar för 0,3 procent­ av världens utsläpp; och inrikesflyget för 1 procent av dessa 0,3 procent. IPCC anger att flyget globalt­ svarar för omkring 3 procent av människans totala­ påverkan på klimatet.

Om vi skulle radera ut allt svenskt flyg påverkar detta­ världens totala utsläpp under­ mindre än 2 timmar av ett år.

Det svenska flygets roll för de totala utsläppen är ytterst­ blygsam, anser jag.

Ett globalt större problem utgörs av Kinas och Indiens kolproduktion. Om dessa utsläpp­ kunde minskas med 1 procent skulle detta få större klimateffekter.

För att hushålla med ekonomin­ bör man koncentrera minskningen av utsläppen mest till de sektorer där detta kostar minst. Och då är det effektivare att fokusera på andra sektorer än just flyget.

För Arlanda flygplats härrör mindre än hälften av flygplatsens totala utsläpp från flygtrafiken. Lika stor andel kommer från marktransporterna till och från och på flygplatsen.

Därför finns en stor potential att begränsa flygets utsläpp på marken –  utan att lägga ner flygverksamheten.

Göran Tegnér, trafikutredare