”Fokusera på barn – inte cyklister”

Cykelvsbarn
Sollentuna borda satsa på att bli Sveriges bästa barnkommun, det är viktigare än att vara bästa cykelkommun, tycker signaturen "M".
Sollentuna vill stoltsera med att vara Sveriges bästa cykelkommun. Det sker på bekostnad av kommunens yngsta invånare. Satsa hellre på att bli Sveriges bästa barnkommun, skriver insändarskribenten "M".

Det är tydligt att vår kommun vill stoltsera med att vara Sveriges bästa cykelkommun. Det verkar vara av mindre betydelse att det görs på bekostnad av kommunens yngsta invånare, barnen, som sällan får sin röst hörd.

Längs Sollentunavägen går dagligen hundratals skol- och förskolebarn, efter­som parallellt med Sollentunavägen går den enda gångvägen i den riktningen.

Kommunen valde att bygga­ ihop gångvägen med Sveriges bästa cykelväg, vilket­ av många cyklister tolkas som enbart en cykelväg där det inte finns någon hastighetsbegränsning alls, som det ändå finns för bilarna på samma sträcka (30 kilometer i timmen).

Dagligen möter barnen­ arga cyklister som kommit­ upp i en härlig hastighet då det precis utanför skolan dess­utom är en skön backe.

Varför är cyklisterna då arga om cykelvägen är så fantastisk, ja rent av Sveriges bästa? Jo, för att de små barnen inte håller sig på rätt sida om det vita strecket på gatan.

Ett flertal gånger har jag hört aggressiva cyklister skrika ut sin ilska över att behöva bromsa in vid Helenelundsskolan och jag, och flera vuxna med mig, har bevittnat cykelolyckor där gångtrafikanter blivit påkörda av cyklister.

Dessutom har vi som bor i området påtalat denna fara­ för kommunen och politikerna, men ingenting görs för vi vill ju inte tappa första­platsen i ”Sveriges bästa cykel­kommun-tävling”.

Det sorgliga är att det bara är en tidsfråga­ innan en allvarlig olycka inträffar.

Tänk om man kunde stoltsera med att man var invånare i Sveriges bästa barnkommun, som alltid hade barnen i fokus.

Med barnen i fokus har man framtiden i fokus! En härlig tanke för både stora som små!

M