”Till alla föräldrar: sluta stressa barnen”

Nalle hnyn
Barn mår bra av lite stress.
Många förskolebarn har i dag svårigheter att fokusera någon längre stund i olika aktiviteter. Ett stressbeteende som insändaren och pedagogen aldrig tidigare upplev.

Många barn har svårigheter med impulskontroll, och är aggressiva i sitt beteendemönster. Känsliga för yttre påverkan av olika slag.
Jag har arbetat många år inom förskola/skola och ser med oro på denna utveckling. Frågar mig vad detta beror på.

Hur kommer det sig att fler och fler barn uppvisar denna problematik? Alla barn har rätt att få mycket bekräftelse, att vi vuxna finns där och ger dem kärlek och stöttning i deras utveckling.

”Behovet av närhet och lugn är enormt”

Men jag upplever ofta att jag inte räcker till. Det finns ett enormt behov av närhet och lugn. Av att man bara finns där och då med barnet.
Ser med oro på allting som dagens unga föräldrar ska ”hinna med”! Vara så fantastiska föräldrar, förverkliga sig själva, stressa i väg på 711 olika aktiviteter, vara uppkopplade på alla sociala medier!

Snälla, det räcker gott med att ” bara vara” med era barn! Ni är viktigast för dem! Och ni duger som ni är! Våga ha tråkigt med era barn, låt dem ha tråkigt. En biprodukt av det är att era barn blir kreativa på kuppen.
Låt dem få känna att de är fantastiska, underbara på alla sätt, genom att bara vara som de är, utan att de ska behöva prestera för att duga.

”Våga säga nej!”

Jag vet att föräldrar gör sitt allt för sina barn, men ni undervärderar er själva som viktiga mentorer. Barnen gör som ni gör, inte som ni säger. Var inte rädd för att ställa viktiga relevanta krav på just ditt barn. Våga säga nej! Stå för det, rid ut stormen, utan att få dåligt samvete. Strunta i mutorna.
Låt era barn leka själva, de behöver inte ta hem kompisar när de är 3–4 år. De hinner med det.

Jag lovar att barnen kommer att älska era värdefulla stunder tillsammans, fast ni ”bara” läser en bok, är ute i skogen en stund eller tar en cykeltur. Lämna mobilen hemma.

Ni är viktigast för era barn!
Pedagogen