Kräver svar: Ska Forellen byggas i Tyresö?

äldreboende
76 platser planerades på ett nytt äldreboende i Tyresö. Vad händer med byggplanerna, undrar Moderaterna.
Tyresö skulle få landets modernaste äldreomsorg, hette det innan valet.
Men vad händer med det planerade äldreboendet Forellen? Moderaterna kräver svar.

 

Före valet planerade den tidigare Alliansen för att Tyresö ska få Sveriges modernaste äldreomsorg och som en del av detta ett nytt kommunalt drivet äldreboende mitt i Tyresö centrum.

Äldreboendet som fick arbetsnamnet Forellen skulle vara av högsta standard och ge våra äldre och anställda den goda boende, respektive arbetsmiljön som de så väl förtjänar.

76 platser planerades

Med hela 76 platser skulle det nya boendet också vara en viktig pusselbit för att säkra tillgången på platser inom äldreomsorgen för en lång tid framåt.

Projektet verkar dock ha avstannat helt och läget inom det politiska styret tycks allt mer förvirrat.

Kommer mamma att få plats när hon behöver?

Peter Freij

Inte bara våra äldre och deras anhöriga utan även personalen som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga. Kommer mamma att få plats när hon behöver?

Kommer jag att få behålla mitt arbete när Björkbacken omdanas till ett litet äldrecentrum? Det är högst relevanta frågor.

Därför har jag vid upprepade tillfällen ställt frågor till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thoren (L) om man tecknat ett hyresavtal eller avser göra detta för att kunna komma i gång med bygget. Men jag har inte fått något svar tillbaka. Åtminstone inget ordentligt.

Jag ger mig dock inte. Behöver äldreomsorgen i Tyresö byggas ut med Forellen eller kan man bortse från tillskottet på 76 nya platser?  Det är dags att bekänna färg, Tony Thoren!

Peter Freij (M)

Ordförande Moderaterna Tyresö