”Våra förskolor är inte fabriker”

Miljöpartiet vill ge mer pengar till förskolan.
Miljöpartiet vill ge mer pengar till förskolan.
Förskolan riskerar att hamna i en nedåtgående spiral om besparingarna fortsätter. Det anser Miljöpartiet som protesterar mot alliansens förskolebudget.

Att spara på barnen ger ingen vinst. Den styrande koalitionen talar om ”satsningar” och ”tillskott”, men i själva verket finns inga tillskott. Förutom en alltför låg budget ska förskolorna betala tillbaka 13 miljoner kronor som en del av tidigare års underskott.

Kvar av ”tillskottet” till löner, inköp av material, intag av fler barn blir – ingenting! Utgifterna måste minska med 6 miljoner kronor jämfört med 2017.

Dyrt vända dålig spiral

Vi menar att detta är fullkomligt orimligt. Vi tror att personalen redan har gjort allt vad som står i deras makt för att klara besparingskraven 2017 utan att tumma på kvaliteten alltför mycket. Det har inte lyckats.

En besparing av denna omfattning kommer sannolikt både minska personaltätheten och försvåra rekrytering av förskollärare. Risken är stor att vi hamnar i en nedåtgående spiral. Det blir dyrt och tar lång tid att vända en sådan utveckling.

Vill skriva av skulderna

Miljöpartiet vill försöka vända utvecklingen. Vi vill skjuta till 12 miljoner kronor mer i förskolans budget och avskriva den ”skuld” på 37 miljoner som förskolan anses ha.

Att avskriva ”skulden” ger en engångskostnad då privata förskolor enligt skollagen måste kompenseras.

Att detta otillbörligt skulle gynna de privata förskolorna är ett märkligt påstående – särskilt för att komma från en kommunledning som säger sig vilja öka inslaget av privata förskolor.

Risk förlora förskollärare

Huddinge kommuns förskolor har i dag 28 procent legitimerade förskollärare i personalgruppen medan de fristående förskolorna har 16 procent.

Skolinspektionen har just gjort en rikstäckande granskning av förskolan. Där uttrycker man oro över att ”det i förskolan endast är cirka 40 procent som är legitimerade förskollärare”.

Huddinge ligger långt under och riskerar att försämras ytterligare då besparingar gör att förskollärare kan få bättre arbetsvillkor i andra kommuner.

Vi i Miljöpartiet har fått nog. Barngrupperna ska inte bli större och förskollärarna ska inte bli färre! Sluta spara på förskolan!

Carina Sundström (MP) ledamot i förskolenämnden, Anders Lönroth (MP) ledamot i gymnasienämnden