Förslag: ”Lägg E18 i tunnel 
och bygg ovanpå”

E18 – En vältrafikerad väg.
E18 – En vältrafikerad väg.
Hur kan Danderyd utvecklas så att en attraktiv villastad, god miljö, god service och låg skatt bevaras? Det frågar sig en läsare i en insändare.

Danderyds kommun är bland de tio mest tättbefolkade i landet och har faktiskt högst exploateringsgrad mot vattnet. Hur kan man då utveckla kommunen så att man bevarar en attraktiv villastad, god miljö, god service och låg skatt? Och samtidigt erbjuda fler bostäder?

E18 är nyckeln. En färsk undersökning visar att 75 procent tycker att E18 ska ”grävas ner”.

I dag passerar 75 000 bilar dagligen och i takt med fler bostäder i nordost ökar trafiken och köerna. Och även om alla skaffar elbilar är den halva av bullret som beror på aerodynamik med mera densamma. Partiklarna som slits loss från vägen minskar knappast.

Nya lösningar behövs

I teorin skulle tunneln möjliggöra 11 000 bostäder.  Men alltför tät bebyggelse i E18-stråket påverkar Danderyds särart och attraktivitet, även om vi då bevarar både villastaden och sammanhängande grönområden. Om antalet nya bostäder ”bara” skulle finansiera själva tunneln räcker tydligen 6 000 bostäder. Men om Trafikverket ska klara trafiken i framtiden räcker inte dagens E18-yta, Trafikverket behöver nya lösningar.

Jämför med kraftledningarna – det var inte välvilja som fick ägarna att gräva ner dem – utan de räckte inte till. En ny lösning krävdes och att ta mer av Danderyds yta var helt orealistisk. På samma sätt kan det bli med E18 – Trafikverket behöver nya lösningar, både för att klara den ökande trafiken och för att minska de olagliga partikelhalterna vid sjukhuset och flera skolor.

Trafikverket måste bidra i finansieringen av en tunnel.

Därför måste Trafikverket bidra i finansieringen av en tunnel. Så ett realistiskt scenario kan kanske blir cirka 4 000 bostäder. Det skulle under 15 år ge 267 nya bostäder per år, ungefär som dagens byggtakt. Inte något tätt massbyggande, utan stegvis kvalitetsbyggande, där områdets attraktiva värden kan säkras. Kanske som den nya, låga bebyggelsen i Sollentuna öster om centrum längs Sollentunavägen.

De flesta partierna har ännu inte tagit ställning till denna seklets största fråga för Danderyd, men så här tänker i alla fall jag.

/ Jan Lindqvist, Stocksund