”Förstör inte Sundbybergskänslan när centrum byggs om”.

En modell som visades upp på ett av stadens öppna möten.
En modell som visades upp på ett av stadens öppna möten.
Sundbybergsbon Birgitta Lind är oroad över framtida bebyggelse när järnvägen grävs ned. "Vi måste behålla luft, ljus och trivsel i centrum", skriver hon i en insändare.

”Sundbybergs stadskärna är idag en attraktiv plats för boende och besökare. Här kan man strosa i en miljö med små attraktiva butiker, restauranger, caféer och allehanda service. Bebyggelsen är lågmäld med två till femvåningshus och huvudsakligen fyra våningar inklusive bottenplan med butiker m.m. En småstadskärna med öppenhet och ljus tack vare att husen är låga och smart placerade så att ljus kommer in. Hit kommer människor från Bromma och Solna och andra områden runtomkring för att handla, njuta av småstadskänslan och uppleva något annat än ett stort köpcentrum.

Sundbybergs stad med Mikael T Eriksson (M) och Stefan Bergström (C) i spetsen har intervjuats i tidningen Mitt i Sundbyberg den 1 mars 2016. Mot bakgrund av stadens planförslag att bygga stora hus på Sundbybergs torg, uttalas från Eriksson och Bergström att staden inte kan vara ett museum – alltså – man vill generellt inte bygga i enlighet med centrumkärnans nuvarande höjd och struktur (vilket då skulle vara musealt).

Tvärtom menar de – är det fritt fram för att helt fylla igen, alltså bygga bort, Sundbybergs torg med stora hus och därtill gigantiska benförsedda hus över halva Järnvägsgatan som arkitektoniskt dessutom för alltid, i så fall, skulle vara en skam för Sundbyberg. I det planförslag som kommit ut kallar staden, av någon outgrundlig anledning, övergreppet på torget för ”intimisering”. All den föreslagna bebyggelsen på torget och östra delen av Järnvägsgatan skulle komma att täppa till det som staden sagt sig vilja får bort med nedgrävningen av järnvägen, nämligen ett öppet centrum som innebär ett flöde av människor mellan Sturegatan och torget. Allt till gagn för handel och trivsel både på torget och på Sturegatan.

Detta är minst sagt märkligt. De allra flesta av oss vill säkert att staden ska förnyas och att bostäder ska kunna byggas i och med att järnvägen grävs ner. Men det får inte gå ut över den unika Sundbybergskänslan. Vi måste behålla luft, ljus och trivsel i centrum. Jag kan bara hoppas att Sundbybergarna förstår värdet av att en nydaning av centrumkärnan måste göras i enlighet med stadens nuvarande anda, av öppenhet, arkitektur och struktur och inte som det beskrivs i stadens planförslag. Den yta som frigörs när järnvägen grävs ner skulle kunna, tillsammans med torgområdet, i stället bli en öppen delvis grön parkyta med allehanda aktiviteter som caféer med uteserveringar, torgstånd, ytor för evenemang och trivsel samt eventuella låga paviljonger för mindre butiker. Då har vi skapat en plats som människor vill vara på och återvända till nu och i sekler framöver.

Onsdagen den 16 mars klockan 18 är alla välkomna till nätverkets möte i Folkets hus på Sturegatan 12″.

Birgitta Lind