”Bristen på gästparkeringar i Tungelsta ett stort problem”

Insändarskribenten tycker att parkeringsplatserna är för få i Tungelsta.
Insändarskribenten tycker att parkeringsplatserna är för få i Tungelsta.
"Trots gott om plats anläggs inte nya gästparkeringar i centrala Tungelsta. Var ska de som hälsar på ställa bilen?", skriver insändarskribenten.

I Rosgården, Tungelsta, finns inga gästparkeringar.

Det bor väldigt många i Rosgården och med det kommer det många gäster hit.

Var sjutton ska dessa parkera?

Ska man behöva få böter för att besöka sina vänner, släktingar eller anhöriga?

Skribenten ”Rosgårdenbo”

Det finns gott om plats lite överallt att bygga parkeringar.

Det är helt otroligt att detta inte görs något då boende i Rosgården inte kan ta emot gäster och de gäster som kommer får ställa sig på Pingstkyrkans parkering fast man ens inte får det.

Ska man behöva få böter för att besöka sina vänner, släktingar eller anhöriga? Var ska man stå?

Rosgårdenbo