”Gissar du Saweståhl?”

Området vid Apelvägen är främst till för äldreboende, inte höghus, enligt översiktsplanen. Det skriver insändarskribenten och kritiserar Fredrik Saweståhls (M) förklaring i tidigare replik.

Fredrik Saweståhl hävdar att kommunen nu i efterhand undersökt de gamla översiktsplanerna och att han då haft rätt. Men hur gjorde du från början då? Gissade du?
Om en översiktsplan säger parhus, radhus och bostäder, betyder det höghus?
För övrigt sade översiktsplan 2008 för Apelvägen att området främst är till för äldreboende. I nuvarande form utgör äldreboendet mindre än 20 procent av tänkt bebyggelse, placerat rätt i ansiktet på småhusen.
I Gimmersta får man inte bygga takkupor på småhus men hundra meter härifrån går det bra med höghus.

Gimmerstabo

Svar på repliken ”Rätt om Strand och Trollbäcken” den 7 april: