”Glömstavägens utfarter är livsfarliga”

Glömstavägen.
Glömstavägen.
"Det är dags för politikerna att agera", skriver insändarskribenten Lars Henningsonh om olycksdrabbade Glömstavägen.

De gångna två veckorna har minst två nya trafikolyckor inträffat på Glömstavägen.

Först i korsningen med Katrinebergsvägen. Ett mycket farligt vägavsnitt där man försöker lösa kösituationen med dubbla körfält i cirka 200 meter. Något som inbjuder till ”tävling” mellan bilförare.

Bilen låg i skogen ovanför korsningen – hoppas ingen blev allvarligt skadad!

I dag var det dags igen, men nu vid Gustav Adolfsvägen. Det enda stället man kan ta sig ut från bostadsområdet Glömsta.

Det är väldigt tråkigt att veta att man i värsta fall riskerar livet för att ta sig till sitt arbete, sin affär, sin hobby, sina bekanta etc.

Vi är inte betjänta av dubbla försökskörfält utan måste få en säker utfart från vårt område.

Det är dags för politikerna att agera.

Lars Henningsohn