”Vi bytte skola – på grund av den farliga skolvägen”

Skolväg
"En ljus skåpbil körde på vår son då han cyklade från skolan", skriver Pappa John.
Signaturen Pappa John håller med tidigare insändare om att barnens väg till Helenelundsskolan är livsfarlig – och han talar av egen erfarenhet då hans son blev påkörd där.

Reaktion på insändaren ”Säkra skolvägar – inte kul enligt kommunen?” den 2 april.

Anna S skriver om den livsfarliga skolvägen till och från Helenelundsskolan. Vi, som har en son som tidigare gick i Helenelundsskolan, är sorgligt medvetna om situationen med denna farliga skolväg, som följd av att nonchalanta bilister absolut inte håller markerade fartgränser (30 kilometer i timmen).

Vi är medvetna eftersom vår son blev påkörd förra våren, exakt där som insändaren anger.

En ljus skåpbil körde på vår son då han cyklade från skolan längs Hallandsvägen och skulle korsa Nyodlingsvägen. Föraren smet från platsen. Sonen hade tack och lov hjälm som skydd, men fick rejält med skrubbsår på ben och armar.

Min fru kontaktade kommunens trafiknämnd för att påtala att ”åtgärder måste göras!”, men möttes av närmast arrogant ointresse. Sonen fick perioder av ångestattacker efter händelsen, varför vi till slut bestämde oss för att låta honom byta skola, för att slippa denna skolväg.

Sorgligt att kommunens fokus tycks vara centrerat på cykelvägar och ej säkerhet (för barn), såsom insändaren så insiktsfullt skriver.

Pappa John