”Hägersten kan inte förtätas mer!”

Det byggs för mycket och för tätt i Hägersten-Liljeholmen.
Det byggs för mycket och för tätt i Hägersten-Liljeholmen.
Det byggs för mycket i Hägersten-Liljeholmen, tycker insändarskribenten. Vi behöver träd för att må bra.

Hägersten är den stadsdel som förtätats i högst utsträckning de senaste åren. Det är dags att dra i bromsen för att värna miljön!

I synnerhet träd har en viktig funktion att fylla. De absorberar skadlig koldioxid och förorenande gaser, de hjälper oss att motverka förlusten av arter och bidrar med livsmiljöer för olika djur. Träd får dessutom stadsbor att må bättre.

Stora studier påvisar ett tydligt samband mellan människors hälsa och träd i närheten av deras hem. Luftkvaliteten förbättras och människor mår psykiskt bättre när de vistas i en grönskande miljö.

Om vi utgår från våra barn, är våra träd hälsofaktorer i än högre grad då deras organ är så mycket känsligare än en vuxen individs. Visst behöver vi bygga bostäder. Men bostäder som är sunda, med ljus, rymd och närhet till grönområden, som var funktionalismens ledord.

Varför gå tillbaka i utvecklingen? Det finns lösningar, men de är mer radikala än dagens. Köp upp mark från andra kommuner, som gjordes på 1960-talet av Stockholms kommun (Skärholmen, Vårberg), utan att göra om misstag som miljonprogrammen. Se i vidare perspektiv, och börja satsa på miljö och människor!

Det politiska parti som vågar byta fot och stoppa förtätningen i Hägersten lovar jag min röst nästa val.

Eva-Marie Dahl