Svar från KD: ”Hallen i Viby finns på agendan”

Hall i Viby
Magnus Ramstrand (KD) svarar på insändaren som kritiserade bristen på idrottshall i Viby.
Svar från kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) på insändaren ”Får vi 25 år till av idrott i mikrohall?” som publicerades på webben den 25 april:

Det finns ett stort engagemang från många föräldrar och ledare i Viby att kommunen ska bygga en hall i den kommundelen. Något vi i den styrande alliansen­ vet om mycket väl och jag upprepar ännu en gång: Denna hall finns på vår agenda.

Hur mycket jag än gläds över kraften hos många i denna fråga reagerar jag ändå på Pers insändare. Det fanns en del påståenden som jag vill kommentera.

Alla barn i Viby kan ta del av det totala utbudet av idrottsanläggningar i Sollentuna, inom tio minuters bilresa finns hela kommunens utbud.

Påståendet att vi är ”absolut sämst” i Sverige på att ge möjligheter för ungdomar att utöva skol- och fritidsidrott är fel och närmast oförskämt.

Jag hävdar inte att vi är bäst. I dag har vi nyckeltal som ligger i mitten i länet vad gäller stora inomhus­hallar. Vi vill fortsätta att bygga ut hallkapaciteten, men man påskyndar inte processen genom att komma­ med falska anklagelser.

Påståendet att Täby har dubbelt så många fullstora­ idrottshallar per invånare jämfört med Sollentuna stämmer inte heller.

Sollentuna har i dag sex fullstora hallar (40×20 meter), Täby­ har tre enligt sin hemsida. Det innebär att Täby­ har 0,42 fullstora idrottshallar per 10  000 invånare och Sollentuna har 0,83.

Räknar vi in två fullstora vid Täby Racket­center och en lite mindre hall, då har de också sex fullstora, men det är en tokig jämförelse då dessa hallar normalt inte används till föreningsliv och inomhus­idrotten.

När det gäller skolidrotten­ kan jag generellt säga att våra skolor bedriver sin idrottsundervisning på flera­ olika platser i kommunen utifrån tema och årskurs. Inomhus, utomhus, Sollentunavallen, Sollentuna simhall, motionsspår, fotbollsplaner med mera.

Skolidrottsplatserna runt Runbacka skolor är bra och funktionella, här är det väldigt väl förspänt jämfört med många andra områden i kommunen.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden