”Läs den poetiska insändaren – Hallonbergen blues”

Hallonbergen blues, skriven och inskickad av L-O Wallin.
Hallonbergen blues, skriven och inskickad av L-O Wallin.
Hallonbergen blues, en Sundbybergshymn insänd av L-O Wallin.

“Möjligheterna finns”

Så viskade änglarna,

och jag trodde dem.

Jag kände instinktivt,

huttrande i solnedgången,

att det fanns något

i den oändliga världen.

Sedan slutade jag att tro.

Världen var grå betonghus.

Drömmen var åtta timmar

mellan mekanisk 
plikt och slit

för att betala 
den grå betongen.

Det måste vara så, sade de som jag mötte i betongen.

Åren klampade hårt

på forntidens änglar.

Men någonstans

fanns de kvar 
och glimtade

en vårdag ibland.

Om jag griper 
tag i dem

försvinner

betongen.

L-O Wallin