”Haningepolisen räddade oss för sex år sedan – nu vill jag tacka”

Insändarskribenten hyllar polisen för deras insats 2013. Genrebild.
Insändarskribenten hyllar polisen för deras insats 2013. Genrebild.
Insändarskribenten Pernilla hyllar polisen för deras insats i hennes hem i Vendelsö 2013. Ett besök som räddade henne från ett liv med daglig fysisk misshandel.

Jag vill ge polisen i Haninge ett stort tack och ett fång rosor.

Ni kom hem till oss på grund av våld i nära relationer den 4 juni 2013 i Vendelsö.

Det har gått sex år sedan den dagen.

Tack för att ni kom. Ni behövs!

Pernilla

Ni räddade oss ur en destruktiv relation som innehöll daglig psykisk och fysisk misshandel.

Vi har kommit en bit på vägen. Men har mycket att gå igenom. Fortfarande.

Vi är inte helt återställda än och vår frihet är begränsad. Men ni gav oss hopp och styrkan att gå vidare.

Tack för att ni kom. Ni behövs!

Pernilla