”Vi inom Haninges äldreomsorg är på väg att bli slutkörda”

Insändarskribenten är skarpt kritisk till förändringarna inom äldreförvaltningen.
Insändarskribenten är skarpt kritisk till förändringarna inom äldreförvaltningen.
"Risken för allvarliga brister i vårdkvalitén är överhängande i Haninge", skriver insändarskribenten.

Det är dags att komma ner på jorden – eller vi kanske ska säga golvet.

Politiker och chefer som inte har någon som helst verklighetsförankring hur det ser ut, på golvet, inom äldreomsorgen.

Vi, personal, betecknas inte ens som människor, utan blir  kallade för ”huvuden” i bemanningssammanhang.

Hört det på föreläsningar, möten och i korridorer. Bara det ordvalet är nedlåtande.

Vi är människor, med behov, familjer och en begränsad ork.

Att låta oss arbeta med minimibemanning, tolvtimmarspass – utöver det pressade schema vi redan har, är en ren kränkning.

Både mot dem vi ska ta hand om, och mot oss.

Det blir ingen bra vård med trasig personal, som en efter en går in i väggen

Insändarskribenten ”Huvudet”

Arbetsuppgifterna har blivit fler och vårdtyngden större. Detta med undermålig personaltäthet och tid.

Risken för allvarliga brister i vårdkvalitén är överhängande med slutkörd personal.

Kom själv och arbeta ett par veckor, på samma premisser, och se verkligheten.

Det blir ingen bra vård med trasig personal, som en efter en går in i väggen.

Haninge kommuns motto:  ”Omtanke – ödmjukhet – engagemang” ekar tomt och innehållslös.

Detta på personalens och i slutänden våra gamlas bekostnad.

Skäms!

Huvudet