”Gör om Haninges kommunhus till en skyskrapa”

Haninges kommunhus.
Insändarskribenten har några förslag för Haninge som hen delar med sig av.
Insändarskribenten "De förtroendevaldas röst" har ett par förslag som hen delar med sig av.

Den kritik som riktats mot Haninge kommuns satsning på förmånscyklar åt anställda anser jag är obefogad.

Det arbete dessa gör är ovärderligt.

Kännetecknande drag är bristfälliga vägar och irrationella beslut beträffande samhällsplaneringen.

Mot bakgrund av detta vill jag framöver se kommunhuset göras om till en skyskrapa och kommunala tjänstemän ska erhålla löneförhöjning samt privata tjänstebilar.

De förtroendevaldas röst