”Vi är glada att Haninges kulturskola räddas”

Marina Seinegård (C) välkomnar kulturbidraget som gör att Haninges kulturskola överlever.
Marina Seinegård (C) välkomnar kulturbidraget som gör att Haninges kulturskola överlever.
"Vi behöver ett fungerande samhälle i takt med att Haninge växer – därför är vi glada att det återinförda bidraget räddar Kulturskolan i kommunen", skriver Marina Seinegård (C) och Mikko Svensson (S).

Mittensamarbetet för Haninge välkomnar att bidraget för kulturskolorna återinförs.

Det innebär att Kulturskolan i Haninge fortsatt kan bedriva sin verksamhet och att många barn och ungdomar får ta del av Haninges fantastiska kulturutbud.

I takt med att Haninge växer behöver man inte bara bygga bostäder utan också fungerande samhällen.

Här fyller kulturen en viktig roll för Haninges attraktionskraft.

 

Skribenterna Mikko Svensson (S) och Marina Seinegård (C).

Mikko Svensson (S) och Marina Seinegård (C) i Haninge kommuns kulturnämnd välkomnar kulturbidraget.

 

Vår ambition är att Haningeborna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsliv som är jämställt och tillgängligt oavsett ålder

Marina Seinegård (C) och Mikko Svensson (S)

Den 10 april presenterades regeringens vårändringsbudget, en överenskommelse mellan S, MP, C och L.

Där återställs hela bidraget till kulturskolorna.

Vår ambition är att Haningeborna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsliv som är jämställt och tillgängligt oavsett ålder.

Det återinförda bidraget är därför en viktig satsning för att säkra finansieringen av Kulturskolan i Haninge.

Stödet ska fortsätta ge barn och unga möjlighet att delta i sång, musik, dans, bild, media och teater.

Marina Seinegård (C)
ordförande kultur- och demokratinämnden
Mikko Svensson (S)
1:e vice ordf kultur-och demokratinämnden