”Hårdare straff hjälper inte mot gängkriminella”

Illustrationsbild.
Illustrationsbild.
"Det behövs samarbete mellan myndigheterna – inte hårdare straff – för att få bukt med gängkriminaliteten", skriver "Jordbrobo"

Svar på ”Gängkriminella ska få långa straff.”

USA har till exempel mycket fler poliser, dödsstraff och så vidare.

Det hjälper inte mot gängkriminalitet.

Det behövs samarbete mellan olika myndigheter och en annan syn hos allmänheten.

Det är inte staten som ska fixa integrationen, det måste vi hjälpas åt med alla i Sverige boende.

Jordbrobo