”Helt obefogad
 vattenkritik”

Christian Ottosson (C) svarar på en insändare som Mitt i Huddinge publicerade den 3 juli.
Christian Ottosson (C) svarar på en insändare som Mitt i Huddinge publicerade den 3 juli.
”Fosforfällningen som ska göras i Orlången och Trehörningen är en beprövad metod och det kommer inte att vara några problem att bada i Orlången under tiden”, skriver Christian Ottosson (C) Miljökommunalråd i Huddinge i ett svar till signaturen "Den ofrivillige löparen"

Svar på insändaren ”Varning för klimat- och stadsmiljönämndens vattenvård” den 2 juli.

Oron är helt obefogad. Huddinge rankas som landets bästa naturvårdskommun och fortsätter att ta ansvar för nya vattenvårdsinsatser.

Fosforfällningen som ska göras i Orlången och Trehörningen är en beprövad metod och det kommer inte att vara några problem att bada i Orlången under tiden.

Insatsen görs i bottensedimenten på över fyra meters djup.

Aluminium är en av de vanligaste metallerna i jordskorpan och denna insats innebär inte någon hälsorisk för människor och djur. Kommunen har under en lång tid fått ned tillförseln av fosfor, alltså övergödningen, till mycket lägre nivåer än tidigare.

Fällningen, som innebär att fosfor binds till aluminium och stannar i bottensedimentet, är en i raden av vattenvårdsåtgärder som har gett gott resultat.

Och för Trehörningen har jag och Centerpartiet en vision om en kommunal badplats. Då krävs såväl fosforfällning som andra åtgärder, till exempel den planerade våtmarken vid Lännavägen samt ett stopp för hemmabiltvättar utan vattenrening.

Christian Ottosson (C) Miljökommunalråd i Huddinge
 och ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.