”Hjälp oss ordna firande nästa år!”

Midsommar, midsommarstång
Pensionärerna vill ha hjälp med midsommarfirandet nästa år.
Rekordmånga besökare – men det är bara pensionärer som arrangerar midsommarfirande på Lidingö. Nu efterlyser ansvariga nya och yngre krafter som hjälper till nästa år.

Hur kan det vara möjligt att Lidingös enda midsommarfirande ska skötas enbart av Lidingös pensionärsföreningar? Detta år var det specifikt SPF Seniorerna Lidingöskeppet som anvarade för firandet.

Arrangörer är mellan 70 och 85 år

Lidingö är en rik kommun med över 45 000 invånare och ändå det är frivilliga pensionärer som ser till att det finns midsommarstång, spelmän och dansledare på plats på Hustegaholm under firandet.

Dessutom sköter vi den normala kaféverksamheten, där kön till vår servering ringlade sig lång och det var stora väntetider.

Vi som sköter verksamheten är mellan 70 och 85 år och ställer upp på en verksamhet som ökar i omfattning år efter år.

Vi hade i år rekordmånga besökare, det blev kaos utefter Gamla Elfviksvägen med parkerade bilar på båda 
sidor av vägen så att inte ens bussen kom fram. Detta kan naturligtvis inte få förekomma.

Alternativet: Fjäderholmarna

Lidingö stad måste se till att något görs. Vi hörde många uppskattande ord om att vi ställer upp och gör detta.

Alternativet för dem som vill fira midsommar är att åka till Fjäderholmarna, men valet mellan att fira på Hustegaholm eller en ö är nog inte svårt för många.

Hoppas politiskt ansvariga på Lidingö ser till att något händer i framtiden!

Solveig Hållberg ansvarig för midsommarfirandet på Lidingö 2019