”Höjd VA-taxa slår mot hyresrätterna”

pengar
Kommunens beslut om VA-taxa försämrar situationen för Österåkers hyresgäster, skriver insändarskribenterna.
"Österåker behöver fler hyresrätter och framför allt sådana med rimliga hyror" skriver skribenterna från Hyresgästföreningen.

Österåker och hela Stockholmsregionen präglas av brist på hyresrätter och i synnerhet sådana med rimliga hyror. Sedan 1990 har andelen hyresrätter av bostadsbeståndet i Stockholmsregionen sjunkit från 60 procent till nuvarande 36.

Det ägda boendet dominerar således kraftigt och 
i Österåker är bostadssituationen ännu tydligare; hyresrättens andel är här endast cirka 16 procent.

Om det ägda boendet tillåts dominera alltför mycket riskerar arbetslösheten att öka. Forskning visar att en stor andel ägt boende har en negativ effekt på rörligheten. En rörlighet som så väl behövs för att arbetsmarknaden ska fungera optimalt.

VA-taxan höjer hyrorna

En större andel hyrt boende gör också att nuvarande och kommande kommuninvånare har reell frihet när det gäller val av boende.

Det är väl känt att nyproducerade hyresrätter är dyra och vilka konsekvenser det får; alla har inte råd och de som flyttar in får ofta ett kraftigt begränsat konsumtions­utrymme. Kommunen har här en stor och avgörande roll att spela då kommunens bostadspolitik direkt påverkar boendekostnaderna.

Kommunen sätter alltså käppar i hjulet

Det är därför anmärkningsvärt att Österåkers styre beslutat om en VA-taxa där inkopplingsavgiften fastighetsägaren betalar är skyhög. Denna avgift innebär att varje hyresgäst får betala i snitt cirka 250 kronor per månad.

Är beredd att föra dialog

Kommunen sätter alltså käppar i hjulet för arbetet med att få till stånd rimliga boendekostnader i nyproduktionen.

Denna kostnad kan ses i relation till den genomsnittliga hyreshöjning på senare år om 97 kronor per månad för Armadas hyresgäster som Hyresgästföreningen förhandlat fram. Det blir då tydligt vilket genomslag kommunens beslut kan få för de boende.

Österåker behöver fler hyresrätter och framför allt sådana med rimliga hyror. Hyresgästföreningen är beredd att i dialog med kommunen vara med och bidra 
i detta arbete.

Vello Köks
ordförande HGF Nordost, Simon Safari ordförande HGF region Stockholm