Hyckleri kring tomgångskörning

Reglerna om tomgångskörning är hyckleri kombinerat med byråkrati, menar skribenten.
Reglerna om tomgångskörning är hyckleri kombinerat med byråkrati, menar skribenten.

I Täby, liksom på många andra håll, är tomgångskörning mer än en minut olaglig. På vintern kan förbudet, om det efterlevs, bli en akut olycksrisk.

Den som följer lagen, skrapar bilrutorna först och startar därefter, kör snart i blindo, ty is nybildas på de helt ouppvärmda rutorna och förstör sikten.

En förkrossande stor majoritet av bilägare struntar blankt i förbudet, startar först och skrapar obekymrat rutorna med motorn puttrande på tomgång.

Detta känner myndigheterna mycket väl till, men väljer att ignorera, någon som helst övervakning förekommer inte.

För att slippa vara en brottsling eller förorsaka olyckor, har jag ansökt om undantag från en-minuts-regeln hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag fick avslag med hänvisning till ”… risk för olägenhet för människors hälsa …”

Tydligen anses det inte vara en olägenhet, om jag krockar som en följd av föreskrifterna. Uppenbarligen är det reglerna som är det viktiga, inte om de efterlevs, eller har någon som helst effekt. Hyckleri och byråkrati i skön förening.

Björn Sandberg