”Varför ignorerar kommunledningen nödropen från de anställda?”

Genrebild.
Insändarskribenten är kritisk till förändringarna inom Haninges äldreomsorg.
Inger Johansson tycker inte att Haninges äldreomsorg är rädda om personalen.

Det är med bestörtning jag tagit del av anställdas nödrop om sin arbetssituation inom äldreomsorgen samt deras oro över de äldres matsituationer.

Att år 2019 införa 12-timmarspass dagtid är att gå tillbaka 50–60 år tillbaka i tiden.

Är man inte rädd om sin personal?

Inger Johansson

Hur tänker kommunen?

Är man inte rädd om sin personal?

Nyrekrytering kostar många tusenlappar, därtill handledning med mera.

Enhetschefer som är trängda över orealistiska sparkrav känner sig nödgade att sluta.

Samtliga enhetschefer har ju slutat inom hemtjänsten.

Ringer det ingen varningsklocka inom kommunledningens huvuden?

Indragna proteinkällor som ägg till våra gamla på äldreboenden och saft, man häpnar!

Inger Johansson

Varför lyssnar man inte på sin egen personal?

Indragna proteinkällor som ägg till våra gamla på äldreboenden och saft, man häpnar!

Själva åkte kommunledningen och tio tjänstemän (chefer) till Almedalsveckan på Gotland och frotterade sig i champagne och god mat.

Inger Johansson