Inför en garanti för elevernas hälsa

psykisk ohälsa, må dåligt, barn far illa, depression, sorg
Elevhälsovården skulle kunna bli bättre, tycker insändaren.
Inför en "elevhälsogaranti" för att minska den psykiska ohälsan bland ungdomar, menar insändaren.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren vilket är mycket oroande och oacceptabelt.

Varje elev, oavsett var man bor, oavsett om man går i en liten eller stor skola, privat eller offentlig, borde ha tillgång till en väl fungerande elevhälsovård. Så är det inte i dag.

Begreppet ”en samlad elevhälsa” har införts i skollagen med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. En välkommen skärpning. Problemet kvarstår dock i alltför många skolor då endast ett minimum av elevvårdande insatser erbjuds.

Ett verktyg för ökad elevhälsa skulle vara införandet av en ”elevhälsogaranti” för varje elev, att få kontakt med kompetent personal som kan möta behovet. En sådan garanti skulle stärka både skolornas elevhälsoarbete och elevernas trygghet.

Kristina Klempt (KD) Ledamot av kommunfullmäktige