Inför Norra Sjövägen

Cinderella II skärgårdsbåt.
Kanske kunde båtar som "Cinderella" trafikera sträckan Lidingö och Djurgården. Arkivbild.
Utöka kollektivtrafiken på Lidingö på nya sätt, tycker insändarskribenten.
Inför båttrafik mellan Djurgårdsstaden och Lidingö är förslaget.

Trist att vi miljövänliga, billösa kollektivister ska behöva trängas på överfyllda bussar som ständigt är försenade på grund av bilister.

Varför inte införa Norra Sjövägen med start i Norra Djurgårdsstaden och via Torsvik, Bosön, Södergarn och kursgårdarna i Kyrkviken. Är säker på att kursgårdarna skulle medfinansiera.