”Inför tiggeriförbud!”

förslag tiggeriförbud
"Inte människovärdigt att se alla tiggare utanför affärer", tycker insändarskribenten.
Insändarskribenten "Hjälpare, men inte på nuvarande sätt" vill kunna gå och handla utan att bli ropad på av tiggare – föreslår en Sollentunafond/konto i stället.

Det är inte människovärdigt att se alla tiggare som sitter utanför affärer på torget etcetera och sover ute på gatorna. Inte heller hygieniskt för var uträttar de sina behov? Jag önskar även kunna gå och handla utan att bli ropad på: ”Hej mamma” etcetera överallt och alltid.

Ja, vi ska hjälpa dem och deras barn men på ett annat sätt. Skapa en Sollentunafond/konto dit vi som vill hjälpa kan sända bidrag. Denna fond kan gå till till exempel en skola, barnhem eller dylikt i Rumänien. Det är ju till sina barn de tigger.

Gör vi detta får tiggarna möjlighet att vara tillsammans med sina barn.

Hjälpare, men inte på nuvarande sätt