”Bygg inte mer 
i Årstaskogen!”

Årstaskogen
Årstaskogen.
Blir ni aldrig nöjda, ni byråkrater, byggherrar och beslutsfattare inom kommunen och Stockholms stad? Allt för många miljöer i Stockholm är redan förstörda, skriver insändarskribenten Linnéa i protest mot exploateringen av Årstaskogen.

Nej, nu går skam på torra land! Har inte Årstaskogen naggats tillräckligt på alla kanter utom mot Årstaviken? Nu är det nog! Årstaskogen är det finaste och värdefullaste vi har, här i Årsta. Det är inte värt priset för att få ännu mer höghus som förstör miljön och ännu fler människor som genererar mer otrivsel, trängsel, fler bilar med sina avgaser etc.

Skogen är vår oas. Vårt andningshål. Offra inte denna pärla till kommersialismens och egennyttans altare. Skäms och åter skäms ni som sitter och bestämmer över huvudena på oss ”vanliga” medborgare! Vi vill ha det som återstår orört. Alla som känner till vår skog vet, hur mycket människor som dagligen utnyttjar den till motion, promenader, för naturupplevelser av olika slag.

Blir ni aldrig nöjda, ni byråkrater, byggherrar och beslutsfattare inom kommunen och Stockholms stad? Allt för många miljöer i Stockholm är redan förstörda. Tänker på det anskrämliga höghusbygget nära Clara kyrka, som helt förstört den imponerande vyn mot kyrkan från Vasagatan och delvis Clarabergsgatan. Finns det inget skönhetsråd i stan, värt namnet?

Det är dags att protestera högljutt av alla som bor här och bryr sig om miljön. En förstörd skog kan aldrig ersättas!

”Förtätning” är ett fult ord för mig, och ger mig bara obehagliga associationer. Minns Evert Taubes epistel i Aftonbladet när vattenfall ville bygga ut den återstående orörda älven i Norrland: ”Om detta blir verklighet, ja då ska djävulen och inte jag vara svensk!” För att travestera detta; Ska detta ohämmade exploaterande av våra ännu orörda ängsmarker i Stockholm med närförorterna fortsätta… Ja, då ska djävulen och inte jag vara Stockholmare!

Linnéa