Insändare: ”Barnen får betala priset för de låga ersättningarna”

Många förskolor tvingas ge upp sina satsningar i Täby på grund av för låg ersättning, menar skribenterna.
Många förskolor tvingas ge upp sina satsningar i Täby på grund av för låg ersättning, menar skribenterna.

Både föräldrar i Täby och vi som arbetar med deras barn har höga ambitioner när det gäller verksamheten i förskolan.

Tyvärr ser vi inte riktigt samma höga ambition från politiskt håll. I dag är ekonomin så pressad att välrenommerade enheter stänger.

Det är en stark signal till politiker och föräldrar i Täby att något inte står rätt till.

SEFIF är en branschorganisation med medlemmar i Stockholmsområdet som under många år följt de stora skillnaderna i ersättningar mellan olika kommuner i länet. Täby har bland de allra lägsta ersättningarna.

Vad det innebär i praktiken är att det blir svårare att möta krav och ambitioner från både personal och föräldrar för en likvärdig förskola, som alla nationella styrdokument för förskolan föreskriver.

Inom ramen för arbetet med ”Giftfri förskola” skulle till exempel många förskolor behöva byta ut sovmadrasser och leksaker mot nya som är giftfria. På en förskola med 50 barn är det en investering på minst 75 000 kronor. I Täby kommun är det i princip omöjligt att genomföra den här typen av kvalitetshöjande åtgärder på grund av den dåliga ekonomin.

I slutänden är det barnen som får betala priset för detta. En möjlig orsak till de låga ersättningsnivåerna är dåliga beräkningsunderlag. Därför hoppas vi mycket på Skolkostnadsutredningens modell för framräkning av förskolepengen. Vi tror att den kan hjälpa både kommunerna och utförarna att på ett transparent sätt visa hur kostnaderna är framräknade. Det skulle öka möjligheterna för ett bättre arbetsklimat för både utförare och tjänstemän. Dock är denna modell klar och i bruk tidigast 2019 och vi har inte tid att vänta.

Att huvudmän som satsat i kommunen i decennier tvingas ge upp på grund av den låga ersättningen måste få ett slut.

Vi uppmanar Täby kommuns ledning med politiker och tjänstemän att redan nu börja se över de verkliga behoven i kommunens förskolor och starta en konstruktiv dialog med oss utförare och med föräldrar så att vi sakligt kan se på den ekonomiska verkligheten för att upprätthålla en förskola som lever upp till skollag och läroplan som det första steget i utbildningstrappan.

Lisa Nordenståhl, Täbygläntans Förskolor

Marie Mimmi Efverstedt, Vikingagårdens förskola

Kajsa Söderberg Camel, TP förskolor AB

Marita Andersson, Inspira Förskolor och Skolor AB

Peter Wallebo, Friluftsförskolor AB

Bror Thorén, Tivoli Förskolor AB

Fredrik Ahlgren, Bylegårdens Förskola

Elisabeth Thorburn, Ordförande SEFIF

Håller du inte med? Klicka här för att skriva en replik.