”Hjälp barnen som lever i fattigdom”

Arkivbild.
Arkivbild.
"Barnfattigdomen är ett stort och växande problem i Upplands Väsby. Flera samhällsfunktioner skulle kunna göra mer för att hjälpa."

Barnfattigdomen i Upplands Väsby är ett stort problem och de som lever i den behöver all hjälp och allt stöd de kan få för att slippa känna skam och utanförskap.

Statistik från bland annat­ Barnombudsmannen och Rädda barnen visar att barnfattigdomen i Upplands Väsby har ökat de senaste åren, och även att de utsatta barnen inte klarar av skolan lika bra som andra barn.

Kommunen jobbar ständigt med att fånga upp de ekonomiskt utsatta barnen genom exempelvis gratis aktiviteter och fritidsgårdar­. Enligt mig finns det flera samhällsfunktioner som kan bidra till att hjälpa.

Kommunen skulle, tillsammans med volontärer och eventuella sponsorer, kunna arrangera högtidsfiranden för att minska känslan av utanförskap. Dessa bör arrangeras i någon allmän lokal, som kulturhuset­.

Ytterligare förslag är att alla typer av kostnader under skoltid förbjuds. Skolan ska inte få kräva exempelvis medtagande av matsäck eller­ inträde till museum.

Eftersom det är bevisat att barn som lever i fattigdom har svårare att klara av skolan, anser jag att extra stöd till dessa elever bör sättas in. Svårigheterna beror ofta på att det saknas stöd hem­ifrån.

Slutligen anser jag att skoluniform bör införas för att minska eventuell segregering. Detta förslag anser jag bör läggas fram som en motion till riksdagen.

Amanda Bentersten