Insändare: Samma bidrag trots högre priser

År 2012: 53 kronor. År 2017: 53 kronor.

Ja, så mycket får en ensam person/dag i mat/hygien bidrag från kommun då hen har hamnat i svårigheter.

Trots att Sverige är ett av de dyraste ”matländerna” i EU och matpriserna har stigit med mer än 10 procent­ åren 2012–2017 ligger bidraget­ kvar på 53 kronor. Varför?

Stå på er ni som har hamnat i svårigheter i livet­ och inte har mat för dagen. Jag tror på er!

Till er som har det bättre och kanske har möjlighet, sträck ut en hand och dela med er. Ibland räcker det med en kasse mat till den som behöver äta sig mätt under några dagar. Lär er att se och fråga om hen behöver hjälp.

Det kan vara svårt att be om hjälp. När hen väl gör det, tro på hen!

PS. Det behöver inte alltid synas att man har det svårt. Det kan vara din vän, din granne med flera. Öppna ögonen­!

En vän i nöden