Insändare: ”Buss 61 har blivit en spökbuss”

”Jag bor på Pilgatan och har sett hur tomt det numera är på hållplatsen. Inga väntande och inga avstigande.

Tidigare när buss 52 gick som jag också reste flitigt med var det alltid väntande vid hållplatsen och avstigande passagerare. Hur kan Keolis/SL ta ett sämre beslut än det här.

Jag tolkar det som att de inte vill ha några passagerare i alla fall inte på buss 61! Vi alla betalar för att få bra kommunikationer och för att få förbättringar men Keolis/SL gör tvärtom. Tänk på alla som inte har något alternativ? Men så långt kan ni väl inte tänka? Var vänlig ändra tillbaka till buss 52:s sträckning – och det nu. I annat fall vill jag ha en förklaring till varför en tom buss är lika med buss 61.”

Lena