”Bygg provisorisk slutstation för Saltsjöbanan på Stadsgården”

Avstängningen oroar.
Avstängningen oroar.

Socialdemokraterna i Saltsjöbaden ser med oro på den försämring av trafiken på Saltsjöbanan som väntar under den långa tidsperiod som Slussen byggs om. Planen är att tågtrafiken mellan Henriksdal och Slussen ska ersättas med bussar fr.o.m. hösten 2016.

Tidigare sades det att så skulle ske i sex-sju års tid, men den senaste informationen är att tågtrafiken riskerar att vara avstängd i hela tio år. Men med tanke på att detaljplanen för bussgaraget vid Slussen ännu inte är beslutad, är risken stor att det kommer att ta ännu längre tid innan tågtrafiken till Slussen kommer igång igen!

Vi anser att tio år är ett orimligt långt avbrott i tågtrafiken in till centrala Stockholm. Det påverkar livet negativt för oss som bor i Saltsjöbaden och Fisksätra och alla andra människor som åker med Saltsjöbanan, eftersom resorna kommer att ta betydligt längre tid när omstigning måste ske vid Henriksdal.

Men det påverkar också busstrafiken till och från hela Nacka-/Värmdöområdet, eftersom erfarenheterna från tidigare tillfälliga avstängningar är att det bildas långa köer i bussfilen in till Slussen när det tillkommer ytterligare bussar. Risken finns därför att många människor istället väljer att åka bil.

Mot denna bakgrund vill vi att alla berörda parter (SL, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun m.fl.) gör allt för att få till en tidsmässigt kortare avstängning av tågtrafiken på sträckan Henriksdal-Slussen.

Den kan ske t.ex. genom att tågen, under de perioder som det är möjligt, går till en provisorisk slutstation på Stadsgården.

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening genom Erik Svanfeldt, ordförande

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder!