Insändare: ”Cykelbanan nödvändig”

Den nya cykelbanan vid Saltsjöbadsleden är en ren nödvändighet, tycker en Fisksätrabo.
Den nya cykelbanan vid Saltsjöbadsleden är en ren nödvändighet, tycker en Fisksätrabo.
Den nya cykelbanan mellan Fisksätra och Saltsjöbaden verkar röra upp mycket känslor. Själv ser jag byggandet av den som en ren nödvändighet.

Innan fanns det ingen ordentlig cykelväg förbi Fisksätra, utan många tog vägen genom Fisksätra allé – som inte är lämplig som genomfartsväg. Förutom att det är en livlig gågata, löper det dessutom gångstigar som mynnar ut i allén, ofta dolda av häckar: riskfyllt när pendelcyklister kommer farande.

Jag var själv nära att bevittna min egen då snart femåriga dotter bli påkörd. Hon cyklade, skymd av häckarna, på en gångstig och skulle osedd dykt upp rakt framför en pendelcyklist om jag inte hade skrikit i falsett och därmed fått honom att väja ut i mitten av vägen innan han såg henne.

Tyvärr är det många cyklister, likväl som bilister, som har mycket svårt att anpassa hastigheten efter omgivningen. Därför är den nya cykelbanan en ren nödvändighet, och byggandet av den har definitivt höjt säkerheten i Fisksätra allé.

Och känner man ”skräckkänsla” för att köra bil på en normalbred tvåfilig väg, är man knappast lämpad att köra bil över huvud taget. Lämna bilen hemma och ta tåget istället – eller varför inte cykeln?

Kickan Karlsson, Fisksätra


Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne” Skriv din debattartikel eller insändare här!