Välj ditt område
Den kommunala hemtjänsten avvecklas.
Den kommunala hemtjänsten avvecklas.

Insändare: ”Det fanns tid att rädda hemtjänsten”

Den borgerliga minoriteten har inte klarat av att styra och leda den kommunala hemtjänsten för att få ekonomin i balans. Då agerar de på klassiskt borgerlig maner, och nu börjar avvecklingen av den egna hemtjänsten. Vi har sett det förr, och kommer säkerligen få se det igen. Hackstaskolan, korttidsenheten i Alcea-huset och nu hemtjänsten.

Kommunstyrelsen har det uttalade ansvaret att avgöra om en verksamhet ska avvecklas, men eftersom kommunfullmäktige givit uppdraget om åtgärdsplan för hemtjänsten yrkade vi att frågan skulle avgöras i just kommunfullmäktige. Detta röstade den styrande minoriteten mot och valde att ta beslutet i kommunstyrelsen. Var den borgerliga minioriteten så rädd att förlora en omröstning i kommunfullmäktige?

På vård- och omsorgsnämndens möte den 21 juni var frågan om hemtjänstens framtid inte ens med på dagordningen. På sittande möte lyfte Socialdemokraterna frågan vilket resulterade i ett uttalande, från samtliga partier. I uttalandet markerar nämndens politiker att deras syn på avveckling av hemtjänst ska inhämtas, innan beslut tas. Något som alltså inte gjorts. Den politiska hanteringen lämnar således mer att önska.

Hemtjänsten i egen regi har i flera år gått med underskott, vilket gjort att verksamheten börjat på minus varje år. Underskottet i hemtjänsten motsvarar sju öre av den skattesänkning som gjordes i år på 50 öre. Självklart kunde den styrande borgerliga minoriteten löst detta tidigare, något vi påpekat varje gång frågan varit uppe. Sett till hanteringen kan vi enkelt konstatera att den styrande minoriteten i Österåker inte vill, eller inte kan leda offentlig verksamhet.

Politik är en förtroendebransch och att som politiker inte ha viljan eller kunskapen bör onekligen vara något som påverkar väljarna i vår kommun.

Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Marie Ende (S), 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Reynoldh Furustrand (S), 2:e vice ordförande produktionsstyrelsen

Vad tycker du? Skriv en insändare här!

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Reportage

Vargen tog hennes bästa vän

Trafik

Efter fyra dödsolyckor – nu breddas sträckan

Tjejer på spinning, träningscykling på gym
Insändare

”Sluta kommentera min kropp”

Sport

Sportsvepet: Bullerbråk, rally och glädjerus

Nyheter

35 000 löpare intar Södermalm i helgen

Stockholm fotomaraton, Tove Voss och Emil Gyllenberg
Nöje

24 bilder på 24 timmar – dags för fotomaraton